Hoppa till huvudinnehåll

Dokument

Dokument

Rapporter

Enkel Väg In: Förslagsrapport

Studenttrivsel på Sahlgrenska akademin
Senaste uppdaterad:

Styrdokument

Arbetsordning reviderad VT23
Senaste uppdaterad:

Stadga reviderad HT21

Policysamling
Senaste uppdaterad:

Krisplan
Senaste uppdaterad:

Åsiktsdokument

Campusmiljö
Senaste uppdaterad:

Pedagogik och kvalitetssäkring
Senaste uppdaterad:

Stadgetolkning 2022-10-04

Undervisning på distans och digitalisering
Senaste uppdaterad:

Mallar

Avvikelserapport
Senaste uppdaterad:

Bokning av matsalen HVB

Handlingsmall
Senaste uppdaterad:

Kallelsemall
Senaste uppdaterad:

Kallelsemall (automatiserad)

Kallelsemall (engelska)
Senaste uppdaterad:

Protokollmall
Senaste uppdaterad:

Protokollmall (automatiserad)
Senaste uppdaterad:

Protokollmall (engelska)
Senaste uppdaterad:

Redovisning av studentrepresentantsuppdrag
Senaste uppdaterad:

Utläggsblankett
Senaste uppdaterad:

FUM Protokoll

2022-2023 FUM 1

2022-2023 FUM 2

2022-2023 FUM 3

2022-2023 FUM 4

2022-2023 FUM 5

2022-2023 FUM 6

Kårstyrelse Protokoll

2020/2021 Kårstyrelse protokoll 11
Senaste uppdaterad:

2020/2021 Kårstyrelseprotokoll 2

2020/2021 Kårstyrelseprotokoll 3

2020/2021 Kårstyrelseprotokoll 4

2020/2021 Kårstyrelseprotokoll 5

2020/2021 Kårstyrelseprotokoll 6

2020/2021 Kårstyrelseprotokoll 7

2020/2021 Kårstyrelseprotokoll 8

2020/2021 Kårstyrelseprotokoll 9

2021/2022 Kårstyrelseprotokoll 1
Senaste uppdaterad:

2021/2022 Kårstyrelseprotokoll 10

2021/2022 Kårstyrelseprotokoll 11

2021/2022 Kårstyrelseprotokoll 2

2021/2022 Kårstyrelseprotokoll 3

2021/2022 Kårstyrelseprotokoll 4

2021/2022 Kårstyrelseprotokoll 5

2021/2022 Kårstyrelseprotokoll 6

2021/2022 Kårstyrelseprotokoll 7

2021/2022 Kårstyrelseprotokoll 8

2021/2022 Kårstyrelseprotokoll 9

2022/2023 Kårstyrelseprotokoll 1

2022/2023 Kårstyrelseprotokoll 10

2022/2023 Kårstyrelseprotokoll 11

2022/2023 Kårstyrelseprotokoll 12

2022/2023 Kårstyrelseprotokoll 2

2022/2023 Kårstyrelseprotokoll 3

2022/2023 Kårstyrelseprotokoll 4

2022/2023 Kårstyrelseprotokoll 5

2022/2023 Kårstyrelseprotokoll 6

2022/2023 Kårstyrelseprotokoll 7

2022/2023 Kårstyrelseprotokoll 8

2020/2021 Kårstyrelseprotokoll 12

2020/2021 Kårstyrelseprotokoll 10

2022/2023 Kårstyrelseprotokoll 9

Budget

Budget 19/20
Senaste uppdaterad:

Budget 2021
Senaste uppdaterad:

Budget 22/23 reviderad FUM 4

Budget 23/24 fastställd FUM 6

Budget 21/22
Senaste uppdaterad:

Övriga dokument

2020-2021 Protokoll 1
Senaste uppdaterad:

2020-2021 Protokoll 2
Senaste uppdaterad:

2020-2021 Protokoll 3
Senaste uppdaterad:

2020-2021 Protokoll 4
Senaste uppdaterad:

2020-2021 Protokoll 5
Senaste uppdaterad:

2020-2021 Protokoll 6

2020/2021 Rösträkning inför 21/22

2021-2022 FUM protokoll 1

2021-2022 FUM protokoll 2

2021-2022 FUM protokoll 3

2021-2022 FUM protokoll 4

2021-2022 FUM protokoll 5

2021-2022 FUM protokoll 6

2021-2022 FUM protokoll 7

Kallelse FUM 1 21/22

Kallelse FUM 2 21/22

Kallelse FUM 2 22/23

Kallelse FUM 3 21/22

Kallelse FUM 3 22/23

Kallelse FUM 4 21/22

Kallelse FUM 4 22/23

Kallelse FUM 4 22/23

Kallelse FUM 5 21/22

Kallelse FUM 5 22/23

Kallelse FUM 6 21/22

Kallelse FUM 6 22/23

Verksamhetsplan

SAKS union board business plan 22/23

Verksamhetsplan 19/20
Senaste uppdaterad:

Verksamhetsplan 20/21
Senaste uppdaterad:

Verksamhetsplan 22/23

Verksamhetsplan 23/24

Verksamhetsplan 2021/22
Senaste uppdaterad:

SAKS union board business plan 21/22
Senaste uppdaterad: